Regler for leie


Vi har alle regler, og her er våre.
  • Hvis det er et arrangement hvor det er eller skal serveres alkohol, skal det være vakter på lokalet

  • Hvis eventuell avlysning, flytting av lokale eller dato, skal vi ha beskjed minst en uke i forveien av selve arrangementet.

  • Leietakeren må vise gyldig legitimasjon for å kunne vise fult navn og fødselsdato.

  • Leietakeren står ansvarlig for alt av systemer som er leid, hvis det blir påført skade er leietakeren ansvarlig for erstatning.

NB! Ved brudd på reglementet kan leietakeren bli sendt faktura.